Drive-IT er et Ingeniørfirma

der leverer konsulentbistand

indenfor industri og forskning

i forbindelse med

specialudvikling af IT-løsninger.Kerneområderne er:

Systemudvikling

Databasedesign

Internet/intranet løsninger

Support af egne applikationer

Rådgivning

Dataopsamling

Databehandling

Special designet afrapportering af data